Kontakt

Kontakt
Fakturačné údaje: 
Mgr. Lenka Geletnekyová
Okružná ul. 2835/2
934 01 Levice
Adresa prevádzky:
Ul. Andrea Sládkoviča č. 2 
934 01 Levice
Budova JUNIOR 1 poschodie
Kontaktné údaje: 
Mobil: 0907 516 315
Email: lenka.geletnekyova@gmail.com

IČO:     47800372
DIČ:     1086968014
Neplatca DPH